Imprint

Dette imprint ble sist oppdatert den oktober 17, 2023.

Eieren av dette nettstedet er:

Ferno Mobility AS
Innlaget 298
3185 SKOPPUM
Norge
E-post: moc.ytilibomonref@tsop
Telefonnr: 33034500
MVA ID: NO 912507831 MVA

1. Generelt

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for et forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.